Algemene voorwaarden - Kasten, schuifdeuren en schuifwanden op maat.
Geen tijd om alle stappen te doorlopen? Bereken snel uw kast!


 


* standaard uitvoeringen met deuren.
GRATIS thuisbezorgd in NL & BE De laagste prijsgarantie Levertijd 3 werkweken Maatwerk met 10 jaar garantie
Direct samenstellen Voorbeelden bekijken Ik wil graag contact!

Daarom bij Schuifwandgigant

  • Zelf samenstellen en direct online bestellen
  • Goede service en jaren ervaring in het vak
  • Laagste prijs garantie
  • Prijs direct zichtbaar
  • Verrassend voordelig
  • Maatwerk met 10 jaar garantie
  • Korte levertijden
  • Gratis thuis bezorgd

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Schuifwandgigant.nl is een onderdeel van Totaalbouw Zeeland b.v. dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel te Middelburg (Nederland) onder nummer: 50745247 Het bijbehorende BTW-nummer is NL822903982B01
Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:1.1. “Schuifwandgigant.nl”
1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Schuifwandgigant.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Schuifwandgigant.nl. Alle uitingen van Schuifwandgigant.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Schuifwandgigant.nl is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Schuifwandgigant.nl komt tot stand op het moment dat Schuifwandgigant.nl de overeenkomst heeft geaccepteerd middels het versturen van
de bestelbevestiging.3.4. De overeenkomst wordt door Schuifwandgigant.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
3.5. Schuifwandgigant.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. Schuifwandgigant.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4. Herroepingclausule Herroepingrecht
4.1. Omdat de consument vooraf de mogelijkheid heeft een goed te zien, is een zichttermijn bij Schuifwandgigant.nl niet van toepassing.
4.2. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval op de dag van levering, schriftelijk met beeldmateriaal bij de klantenservice van Schuifwandgigant.nl aan te geven.
4.3. Er geldt geen retourrecht op de artikelen van Schuifwandgigant.nl.
5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Schuifwandgigant.nl is erkend.
6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn bij de genoemde prijzen ( vanaf 500 euro ) inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Schuifwandgigant.nl gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België zijn gelijk.
6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.
7. Levering en levertijd
7.1. Schuifwandgigant.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen drie weken uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Schuifwandgigant.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Schuifwandgigant.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Schuifwandgigant.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Schuifwandgigant.nl zich het recht voor de levering op te schorten.
8. Betaling
8.1. Alle door Schuifwandgigant.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij Schuifwandgigant.nl betalen via:
• Vooruitbetaling via overschrijving: Bij overschrijving krijgt de klant de betaalgegevens en factuur per email toegezonden. Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken. Voordat u schuifwand in productie wordt genomen dient 25% van het aankoopbedrag te zijn voldaan.
• Restant van het bedrag wordt voor levering gefactureerd en dient per bank te worden voldaan op de dag van levering.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Schuifwandgigant.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.
9. Privacy
9.1. Schuifwandgigant.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Schuifwandgigant.nl
10. Slotbepalingen
10.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Schuifwandgigant.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).
Schuifwandgigant.nl

 

De waardering van www.schuifwandgigant.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.5/10 gebaseerd op 110 reviews.