• Zelf samenstellen
 • Laagste prijs garantie
 • Maatwerk met 10 jaar garantie
 • Korte levertijden
 • Gratis thuisbezorgd*
Klanten beoordelen ons met een
9.4

Algemene voorwaarden

Schuifwandgigant.nl is een onderdeel van Totaalbouw Zeeland b.v. dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel te Middelburg (Nederland) onder nummer: 50745247 Het bijbehorende BTW-nummer is NL822903982B01

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “Schuifwandgigant.nl”
1.2. “klant”: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Schuifwandgigant.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Schuifwandgigant.nl. Alle uitingen van Schuifwandgigant.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Schuifwandgigant.nl is aangekomen.
3.3. De overeenkomst met Schuifwandgigant.nl komt tot stand op het moment dat Schuifwandgigant.nl het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Schuifwandgigant.nl een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
3.4. De overeenkomst wordt door Schuifwandgigant.nl opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
3.5. Schuifwandgigant.nl kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.
3.7. Schuifwandgigant.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht
4.1. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval op de dag van levering, schriftelijk met beeldmateriaal bij de klantenservice van Schuifwandgigant.nl aan te geven.
4.2. Bij aankoop van een maatwerk product – de consument stelt zelf een maat en/of kleur en/of vorm die niet in de standaard catalogus van de website is verwerkt – is het niet mogelijk om de aankoop te retourneren.

5. Garantie
5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Schuifwandgigant.nl is erkend.

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Schuifwandgigant.nl gecommuniceerd.
6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België kunnen variëren.
6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd

7.1. Schuifwandgigant.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen vier weken uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Schuifwandgigant.nl de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Schuifwandgigant.nl per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
7.2. Indien Schuifwandgigant.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Schuifwandgigant.nl zich het recht voor de levering op te schorten.

8. Betaling
8.1. Alle door Schuifwandgigant.nl aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij Schuifwandgigant.nl betalen via:
• Vooruitbetaling via overschrijving
Bij overschrijving krijgt de klant de betaalgegevens en factuur per email toegezonden. Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken. Voordat u schuifwand in productie wordt genomen dient 25% van het aankoopbedrag te zijn voldaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Schuifwandgigant.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

9. Privacy
9.1. Schuifwandgigant.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Schuifwandgigant.nl

10. Slotbepalingen
10.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Schuifwandgigant.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

11. Overige links

 • Klachtenprocedure
  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 • Privacyverklaring & cookiebeleid
Daarom bij Schuifwandgigant
 • Zelf samenstellen
 • Laagste prijs garantie
 • Maatwerk met 10 jaar garantie
 • Korte levertijden
 • Gratis thuisbezorgd*
De waardering van www.schuifwandgigant.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 419 reviews.
Stuur een bericht
Kunnen wij u ergens mee helpen?
Veel antwoorden zijn te vinden op de pagina "Veel gestelde vragen". Heeft andere vragen? Neem dan contact op via Whatsapp.